Καλλιέργεια & Παραγωγή Ζωοτροφών

 

Με 1.500 ιδιόκτητα στρέμματα γης σε συνεχή καλλιέργεια, η Εταιρεία παράγει τις ζωοτροφές για την εκτροφή των ζώων της.

Με ιδιόκτητο βιομηχανικό εξοπλισμό (τρακτέρ, θεριζοαλωνιστική μηχανή, όχημα συσκευασίας - μπάλιασμα, μεταφορικά μέσα κ.λ.π) και αποθήκες συντήρησης και τροφοδοσίας των ζωοτροφών, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό που προσφέρουμε στα ζώα μας.

Αναζήτηση

image09.jpg
iso_logo_sm.jpg