Διαχείριση Υποπροϊόντων

 

Στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, εντός της ιδιόκτητης έκτασης των 600 στρεμμάτων γης, λειτουργεί από το 2008 η μονάδα θερμικής αδρανοποίησης και όχι καύσης, των ζωικών υποπροϊόντων, τα οποία είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, για περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς λόγους, στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

 

Η εγκατάσταση είναι συνεχούς ροής και δυναμικότητας 25.000 τόνων ετησίως.

Παράγει οστεοκρεατάλευρα για ζώα συντροφιάς και λίπος επεξεργασίας για βιοκαύσιμα.

 

Διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό που την κατατάσει στις πλέον σύγχρονες και οργανωμένες εκμεταλλεύσεις του κλάδου.

Είναι πιστοποιημένη με ISO 9001/2008 & HACCP/ISO 22000:2010

Αναζήτηση

image03.jpg
iso_logo_sm.jpg